مطمئنا برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برخی اصطلاحات و تعریفات موجود در قانون مالیات های مستقیم نامشخص و شاید گیج کننده باشد.

در ادامه به چندین پرسشی که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد پاسخ خواهیم داد از جمله اینکه سال مالیاتی چیست؟ و یا اینکه چه کسانی موظف به تنظیم اظهارنامه مالیاتی خواهند بود؟ همچنین به بررسی مبحث تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز خواهیم پرداخت  و در انتها در رابطه با اینکه در صورت عدم تنظیم اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال آن به سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد نیز اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

سال مالیاتی

یکی از سوالات مودیان مالیاتی این است که سال مالیاتی به چه معناست و از چه تاریخی شروع و تا چه تاریخی ادامه می یابد. در پاسخ به این دوستان باید چنین گفت که سال مالیاتی برابر با یک سال شمسی بوده و از اول فروردین هر سال شروع می شود و در انتهای اسفند همان سال نیز ادامه خواهد داشت، این در حالی است که برای اشخصا حقوقی که در اساس نامه آنها سال مالیاتی در تاریخ دیگری قید شده است ملاک تعیین شروع و پایان سال مالیاتی، تاریخ قید شده در اساسنامه شرکت یا موسسه خواهد بود.
 

چه کسانی موظف به تنظیم اظهارنامه‌ مالیاتی هستند؟

با توجه به اینکه لیست کسانی که در زمره تنظیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی در ماده یک قانون مالیات های مستقیم آمده است ارائه این لیست به دلیل طولانی بودن آن توسط شرکت حسابداری مالی امکان پذیر نبوده و در صورتی که مایلید تا از لیست تمامی کسب و کار هایی که ملزم به تنظیم اظهارنامه مالیاتی هستند مطلع شوید می توانید به بند یک قانون مالیات های مستقیم مراجعه نمایید. به طور خلاصه می توان گفت که تمامی اشخصا حقیقی و حقوقی که در ماده یک قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است ملزم به ارائه اظهارنامه مربوط به کسب و کار خود بوده و تخطی از آن موجب اعمال جریمه هایی برای کسب و کار آنها خواهد شد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نحوه‌ پر کردن اظهارنامه‌ مالیاتی

تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی زمان مشخصی دارد که توسط سازمان امور مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم تمامی تاریخ های در نظر گرفته شده قید شده است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست ظرف مدت زمان مشخص نسبت به پر کردن اظهارنامه مالیاتی مربوط به کسب و کار خود و تسلیم نمودن آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت یا اداره امور مالیاتی محل وقوع دفتر شخص حقوقی اقدام نمایند.

توجه داشته باشید که هر مودی مالیاتی تا ۳۱ تیر هر سال فرصت دارد تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و همچنین فیش واریز مالیات خود اقدام نماید. پس زمان مشاوره مالیاتی با توجه به پیش روی دولت به سمت دولت الکترونیک از سال ۹۱ تمامی مراحل تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به همراه پرداخت مالیات کسب و کارها به صورت اینترنتی بوده و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره های مربوطه نخواهد بود.

برای پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی ۲۶ جدول زیر باید تکمیل گردد

جدول ١: پرداخت‌های مربوط به این اظهارنامه

جدول ٢: اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری

جدول ٣: اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

جدول ۴: فهرست دفاتر رسمی ثبت شده

جدول ۵: جزییات پذیرش بورس سهام

جدول ۶:درآمدهایی که مالیات آنها قبلا به صورت مقطوع پرداخت شده است

جدول ٧: درآمدهای معاف

جدول ٨: استهلاک زیان سنواتی

جدول ٩: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی

جدول ١٠: توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده‌ی ١٣٨ ق.م.م.)

جدول ١١: معافیت‌ها و بخشودگی‌های درآمد حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر) تبصره‌ی ماده‌ی ١٨٠

جدول ١٢: فعالیت‌های حاصل از توافقنامه‌های مالیاتی موضوع ماده‌ی ١۶٨ ق.م.م.

جدول ١٣: ثبت کمک‌های مالی پرداختی

جدول ١۴: ترازنامه

جدول ١۵: صورت سود و زیان

جدول ١۶: گردش حساب سود (زیان) انباشته

جدول ١٧: موجودی مواد و کالا

جدول ١٨: سرمایه

جدول ١٩: انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش

جدول ٢٠: بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته

جدول ٢١: بهای تمام شده‌ی کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات

جدول ٢٢: تعداد کارکنان

جدول ٢٣: درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه‌ی خدمت

جدول ٢۴: فهرست صادرات و مابازاءِ دریافتی

جدول ٢۵: اطلاعات مالک/ مالکین

جدول ٢۶: اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

در صورتی که تمامی جداول شرح داده شده در بالا را به صورت واقعی و منطبق با مدارک ارسالی به سازمان امور مالیاتی پر نموده باشید اظهارنامه ارسالی شما ملاک تصمیم گیری برای تعیین مالیات شما خواهد بود و می توانید مالیات پیش بینی شده خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایید.